Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης, σε χώρο εξυπηρέτησης στην Αττική και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

 • στα τηλέφωνα επικοινωνίας των Γραφείων Κτηματογράφησης και συγκεκριμένα :
  • Στη Χίο: +30 22715 00037
  • Στη Σάμο: +30 22732 00098
  • Στην Ικαρία: +30 22732 00098
 • στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών: 210 3001872
 • ή ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας www.ktimava.gr

Οι πολίτες που διαμένουν στην ημεδαπή έχουν στην διάθεσή τους τρεις (3) μήνες προθεσμία για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, δηλαδή μέχρι τις  15.04.2019, ενώ οι διαμένοντες στο εξωτερικό έχουν προθεσμία έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15.07.2019.

Η υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική για όλους και αφορά στο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Οδηγίες προς τους δικαιούχους καθώς και τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος θα διατίθενται επίσης στα γραφεία κτηματογράφησης και μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου  2018 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στο παλιό Δημαρχείο Βολισσού στη Χίο,  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. της Νήσου Χίου (όπου δεν λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο)  και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δικαιούχων της περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου

Την Τετάρτη  12 Δεκεμβρίου  2018 στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  του Δήμου Ψαρών στα Ψαρά,  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τον Ο.Τ.Α. Ψαρών  και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δικαιούχων της περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου

Την Τρίτη  11 Δεκεμβρίου  2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στην Αίθουσα ΣΦΟ στις Οινούσσες,  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τον Ο.Τ.Α. Οινουσσών  και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των δικαιούχων της περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου

Την Τρίτη  4 Δεκεμβρίου  2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής στην οδό Μεταμορφώσεως 22 στην Καλλιθέα - Αττικής,  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. της Νήσου Χίου (όπου δεν λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο) και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ετεροδημοτών δικαιούχων της υπό κτηματογράφηση περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52 Αθήνα – Αττική),  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τη Νήσο Ικαρία και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Ικαρίων Επιστημόνων.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ετεροδημοτών δικαιούχων της υπό κτηματογράφηση περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Ικαρίας

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής στην οδό Μεταμορφώσεως 22 στην Καλλιθέα - Αττικής,  με θέμα την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους υπόλοιπους Ο.Τ.Α. της Νήσου Χίου (όπου δεν λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο) και θα αναλυθούν θέματα σχετικά με:

 • τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους,
 • τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων και
 • τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ετεροδημοτών δικαιούχων της υπό κτηματογράφηση περιοχής ώστε να υποβάλλουν ορθά και εμπρόθεσμα τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους, χωρίς ταλαιπωρία.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Κτηματογράφησης Χίου

Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενημερωτικές ημερίδες στην Ικαρία με θέμα το Κτηματολόγιο:

 • στις 12.30 π.μ. στο πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Δημητρίου Ραχών.
 • στις 8:30 μ.μ. στο παλαιό δημαρχείο («Κουτσουφλάκειο») Ευδήλου.
 • στις 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο

Στις εν λόγω ημερίδες θα αναλυθούν θέματα σχετικά:

 • με τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους
 • με τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων
 • με τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στη Σάμο με θέμα το Κτηματολόγιο, όπου θα αναλυθούν θέματα σχετικά:

 • με τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους
 • με τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων
 • με τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στη Χίο με θέμα το Κτηματολόγιο, όπου θα αναλυθούν θέματα σχετικά:

 • με τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους
 • με τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων
 • με τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.