ΧΙΟΣ

Αεροπόρου Ροδοκανάκη 3, Περιοχή Φάρκαινα – Τ.Κ. 82100, Χίος

Τ: +30 22715 00037

Τ: +30 22715 25700

F: +30 22710 25505

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα: 8:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και

Τετάρτη: 8:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

ΣΑΜΟΣ

Κανάρη, Περιοχή Περιβόλια – Τ.Κ. 83100, Σάμος

Τ: +30 22732 00098

Τ: +30 22730 25000

F: +30 22730 25005

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα: 8:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και

Τετάρτη: 8:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

ΙΚΑΡΙΑ

Εύδηλος (πλησίος Ιερού Ναού Αγ. Χαραλάμπους) – Τ.Κ. 83302, Ικαρία

Τ: +30 22732 00098

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωράριο λειτουργίας:

Δευτέρα: 8:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και

Τετάρτη: 8:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

info iconΤην περίοδο συλλογής δηλώσεων, θα μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας και :

 • στην Αθήνα, κατόπιν ραντεβού. Τ: +210 3001872

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους

 • στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης ή
 • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: 

Α. ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Τη δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να την καταθέσει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

 • ο δικαιούχος αυτοπροσώπως,
 • ο πληρεξούσιος του δικαιούχου, [απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (ειδικού ή γενικού)],
 • ο νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου,
 • ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου,
 • κάποιο τρίτο πρόσωπο [απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης (έντυπο εξουσιοδότησης χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), αλλά η δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο].

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος, υποχρεούνται και οι δύο γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι του δικαιούχου, προσκομίζοντας απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα). Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο ή και οι δύο.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και Ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ΕΔΩ. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά (διαδικασία upload).Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική/χρωστική κάρτα.

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που  έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται  από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη  ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Τα έντυπα δήλωσης δικαιώματος διατίθενται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ :  Επιλογή: «Έντυπα Δήλωσης – Οδηγίες Συμπλήρωσης – Συμπληρωμένα Υποδείγματα»

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν είναι: 

 • Απλό φωτοαντίγραφο του/των τίτλου/ων, που τεκμηριώνει/ουν το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. Συμβόλαιο/α). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει το δικαίωμά του σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο / απόσπασμα θέασης / ορθοφωτοχάρτης)
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου (π.χ. απόσπασμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της δήλωση της εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης Α.Φ.Μ., λογαριασμό ∆ΕΗ κ.λ.π.).

Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο  της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

 • Εξουσιοδότηση / πληρεξούσιο κ.λ.π. σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο και όχι από το δικαιούχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος ή τρίτος προσκομίζει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ στο Γραφείο Κτηματογράφησης μαζί με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία (Δείτε τα όρια των Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της μελέτης ΕΔΩ).

Στη συνέχεια η δήλωση ελέγχεται και καταχωρείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης στην εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, όπου γίνεται ο αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης, εκδίδεται το έντυπο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» και χορηγείται στο δηλούντα. Στο έντυπο αναγράφεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για τα οποία οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης, ο 20ψήφιος κωδικός πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

Ο δικαιούχος εξοφλεί το τέλος κτηματογράφησης στις συνεργαζόμενες με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες (Δείτε τη λίστα ΕΔΩ Επιλογή: Πληρωμή Τέλους κτηματογράφησης) προσκομίζοντας το «Έντυπο Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», που του χορηγήθηκε από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Μετά την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης και την ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωση του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εντός περίπου 3 εργάσιμων ημερών (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Tράπεζας), ο δικαιούχος μπορεί να εκτυπώσει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το site του «Ελληνικού Κτηματολογίου» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του TAXISNET του, είτε να το παραλάβει από το Γραφείο Κτηματογράφησης.

link to document 512Για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε είδος εγγραπτέου δικαιώματος πατήστε εδώ

Για την εξυπηρέτηση των ομογενών, αποφασίσθηκε για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο αντί πληρεξουσίου να χορηγείται από τις Πρεσβείες/Προξενεία ειδική εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Συγκεκριμένα, οι δυνατοί τρόποι υποβολής δήλωσης από τους ομογενείς είναι:

 1. Εφόσον η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται για λογαριασμό του δικαιούχου από τρίτον, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/ Προξενεία της χώρας διαμονής τους.

pdfΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

 1. Με πληρεξούσιο που έχουν ήδη ορίσει με ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους στην Ελλάδα.
 1. Μέσω τρίτου με μια απλή εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι θα πρέπει να του αποστείλουν ταχυδρομικά τη δήλωσή τους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και να επισυνάψουν τα απαραίτητα συνυποβαλλόμενα. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτούν θα πρέπει να καταθέσει τη δήλωση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και να πληρώσει το πάγιο τέλος.
 1. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" www.ktimatologio.gr.

oria ota Όρια ΟΤΑ
oria ota Όριο αστικής περιοχής
excluded gray Περιοχή εξαιρούμενη της κτηματογράφησης