Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στη Μυτιλήνη με θέμα το Κτηματολόγιο, όπου θα αναλυθούν θέματα σχετικά:

  • με τους τίτλους και τα έγγραφα που θεμελιώνουν τα εγγραπτέα δικαιώματα ανάλογα με την αιτία κτήσεώς τους
  • με τα έγγραφα νομιμοποίησης των δηλούντων
  • με τη διαδικασία εντοπισμού των ιδιοκτησιών

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.