Δεν έχει οριστεί ακόμα χώρος στον οποίο θα λειτουργήσουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης σε κάθε κατά τόπους νησί.

Για κάθε πληροφορία / διευκρίνιση μπορείτε από τώρα να απευθύνεστε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Π.Ε. Λέσβου

Π.Ε. Λήμνου

22512 00097

22512 00097

Καθώς και στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης στην Αθήνα: 210 3001872

info iconΤην περίοδο συλλογής δηλώσεων, θα μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας και στην Αθήνα, στην οδό Μπελογιάννη 134, Νίκαια (Τ.Κ. 18454)